Гайд: өзіңіздің зейнетақы ақшаңызды жеке компаниялардың басқаруына қалай беруге болады

time 4.02.2022
aye 5029
Гайд: өзіңіздің зейнетақы ақшаңызды жеке компаниялардың басқаруына қалай беруге болады

2021 жылдан бастап БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар азаматтарға өздерінің зейнетақы жинақтарының бір бөлігін инвестициялық портфельді жеке басқарушының сенімгерлік басқаруына беру мүмкіндігі берілед і. Fingramota.kz өзі нің зейнетақы активтер ін көбейт кісі келетіндер үшін гайд – егжей-тегжейлі нұсқаулық дайындады .  

Бұл мүмкіндік кімге қол жетімді?

Зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді жеке басқарушының сенімгерлік басқаруына беруге өз құқығын мыналар іске асыра алады:  

–    БЖЗҚ салымшылары Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген «ең төменгі жеткіліктілік шегінен» асатын жинақталған зейнетақы қаражатының қолда бар сомасы шегінде;

–    БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының қалдығы шегінде оларға өмір бойы аннуитеттік төлемдерді қамтамасыз ететін ақтандыру компанияларымен зейнетақы аннуитеті шарттарын с жасасқан тұлғалар.

Жеке басқарушы компаниялардың басқаруына берілетін зейнетақы жинақтарына міндетті зейнетақы жарналары (міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары), сондай-ақ инвестициялық кіріс кіреді. Зейнетақы жинақтарының қалған бөлігі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруында болады.

Басқарушы компанияны қалай таңдау керек?

Зейнетақы активтерін басқаруды инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген қосымша талаптарға сәйкес келетін жұмыс істеп тұрған компаниялар жүзеге асыра алады. Сондықтан, бірінші кезекте, ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) www.gov.kz сайтында инвестициялық портфельді жеке басқарушыларда (бұдан әрі – ИПБ) лицензияның бар не жоқ екенін тексеріңіз.

Зейнетақы активтерін басқаруға рұқсат берілген ИПБ тізілімі ай сайынғы негізде қалыптастырылады және жүйелі түрде жаңартылып отырады.

БЖЗҚ-ға қалай өтініш беруге болады?

Басқарушы компанияны таңдап алғаннан кейін салымшы БЖЗҚ-ға зейнетақы жинағын бір немесе бірнеше ИПБ-ның сенімгерлік басқаруына аударуына өтініш беруге тиіс. Бұл ретте көрсетілген өтініш БЖЗҚ-ға жеке өтініш жасағанда, сол сияқты электрондық түрде БЖЗҚ-ның интернет-ресурсы арқылы берілуі мүмкін.

БЖЗҚ, салымшының жеке зейнетақы шотында жеткіліктілік шегінен асатын зейнетақы жинағының болуын не жасалған зейнетақы аннуитеті шартының болуын тексеруді жүзеге асыра отырып, зейнетақы жинақтарының тиісті бөлігін (қалдығын) инвестициялық басқаруға аударуды жүзеге асырады, бұл туралы салымшыны хабардар етеді.

Жеке басқарушыны өзгертуге бола ма?

Таңдаған ИПБ қызметінің нәтижелеріне қанағаттанбаған жағдайда, БЖЗҚ салымшылырында өз жинақтарын басқа басқарушы компанияға аудару немесе Ұлттық Банктің басқаруына қайтару құқығы сақталады.

Бірақ зейнетақы жинақтарын бір ИПБ-дан екіншісіне сенімгерлік басқаруға беруге жылына бір рет қана рұқсат етіледі. Бұл басқарушылар үшін инвестициялық болашақты жоспарлау қажеттілігіне, сондай-ақ кірістіліктің қысқа мерзімді ауытқуы кезінде салымшылардың мүдделерін қорғауға байланысты.

Салымшының зейнетақы жинақтарын Ұлттық Банктің басқаруына қайтару зейнетақы жинақтарын ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға бастапқы бергеннен кейін кемінде екі жыл өткен соң мүмкін болады.

Зейнетақы жинақтарын бір ИПБ басқаруынан екіншісіне беру үшін немесе жинақтарды Ұлттық Банктің басқаруына қайтару үшін, салымшы тиісті өтінішпен БЖЗҚ-ға жеке өзі жүгінуі арқылы немесе БЖЗҚ-ның сайты арқылы электрондық түрде БЖЗҚ-ға жүгінуі қажет.

Толығырақ "Бағалы қағаздар нарығы" бөлімінен оқыңыздар

 

white-arrow Тізімге